Dotazník pěti aspektů všímavosti

Dotazník pěti aspektů všímavosti

    Dobrý den!

   Děkujeme, že jste si našli čas vyplnit tento dotazník. Jeho vyplnění trvá přibližně pět až deset minut a po jeho vyplnění dozvíte něco více o tom, co tento dotazník měří a také se objeví vaše výsledky ve srovnání s ostatními, kteří již dotazník vyplnili.

Nejprve, prosím, vyplňte tyto údaje. Dotazník je anonymní a tato data budou sloužit pouze ke statistickým účelům.

Věk: Muž Žena Počet let vzdělání (včetně ZŠ):
Povolání / profese:
Zkušenosti s meditací: ne ano Popište, prosím, stručně, jak dlouho meditujete, jak často, v jakém rozsahu a jaký typ meditace praktikujete
Kód (pokud vám byl přidělen):

Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

1. Když jdu, vědomě si všímám tělesných pocitů vznikajících při pohybu. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
2. Snadno nalézám slova k vylíčení svých pocitů. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
3. Kritizuji se za to, že mám nesmyslné nebo nevhodné emoce.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
4. Uvědomuji si své pocity a city, aniž bych na ně musel reagovat. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
5. Když dělám různé věci, duchem se toulám mimo a jsem snadno nepozorný.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
6. Když se sprchuji nebo se koupu, uvědomuji si počitky vznikající při kontaktu vody s mým tělem. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
7. Snadno dokážu svá přesvědčení, názory a očekávání vyjádřit slovy. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
8. Nevěnuji pozornost tomu, co dělám, protože se oddávám dennímu snění, dělám si starosti nebo jsem duchem nepřítomný.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
9. Pozoruji své pocity, aniž bych se jimi nechával unést. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
10. Říkám si, že bych se neměl cítit tak, jak se cítím.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
11. Uvědomuji si, jak jídlo a pití ovlivňují mé myšlenky, tělesné pocity a emoce. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
12. Je pro mne obtížné nalézt slova a popsat, co si myslím.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
13. Snadno se přestanu soustředit a jsem roztržitý.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
14. Myslím si, že některé mé myšlenky jsou špatné nebo nejsou normální a neměl bych takto přemýšlet.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
15. Věnuji pozornost vjemům jako je vítr ve vlasech nebo dotek slunečních paprsků na mé tváři. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
16. Mám potíže nalézat správná slova k vyjádření toho, co prožívám.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
17. Posuzuji, zda mé myšlenky jsou dobré nebo špatné.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
18. Zdá se mi obtížné zůstávat soustředěný na to, co se děje v přítomnosti.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
19. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, "poodstoupím" od nich a jsem si těchto myšlenek nebo představ vědom, aniž bych jimi byl přemožen. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
20. Věnuji pozornost zvukům jako je tikot hodinek, švitoření ptactva nebo hluk projíždějících aut.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
21. V obtížných situacích se dovedu zastavit, než začnu reagovat. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
22. Když mám nějaký pocit v těle, není pro mne snadné ho popsat, protože nemohu najít vhodná slova.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
23. Zdá se, že většinu věcí dělám automaticky, aniž bych si nějak zvlášť uvědomoval to, co dělám.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
24. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, obvykle se brzy zase uklidním. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
25. Říkám si, že bych neměl přemýšlet tak, jak přemýšlím.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
26. Všímám si pachů a vůní věcí. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
27. Dokonce i když se cítím velmi rozrušený, dokážu najít způsob, jak to vyjádřit slovy.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
28. Ženu se z jedné aktivity do druhé bez toho, abych k těmto aktivitám byl opravdu pozorný.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
29. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, obvykle jsem schopný je jen zaznamenat, aniž bych reagoval.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
30. Myslím si, že některé mé city jsou špatné nebo nevhodné a neměl bych je cítit.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
31. Všímám si vizuálních prvků v umění nebo v přírodě, jako například barev, tvarů, struktur nebo vzorů světla a stínu.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
32. Mám přirozenou tendenci vyjadřovat své zážitky slovy. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
33. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, obvykle je prostě jen zaznamenám a nechám je být.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
34. Vykonávám svou práci nebo povinnosti automaticky, aniž bych si uvědomoval, co vlastně dělám.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
35. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, obvykle hodnotím sám sebe, že jsem dobrý nebo špatný, podle toho o jakou myšlenku nebo představu jde.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
36. Věnuji pozornost tomu, jak mé emoce působí na mé myšlenky a chování. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
37. Obvykle mohu velmi detailně vylíčit, jak se právě cítím. Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
38. Přistihuji se, jak dělám věci, aniž bych dával pozor.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy
39. Když mám nerozumné myšlenky, odsuzuji se za to.Téměř nikdy
Málokdy
Někdy
Často
Téměř vždy

Dále si přečtěte, prosím, následující tvrzení a označte, do jaké míry s daným tvrzením souhlasíte.

40. Můj život se v mnoha ohledech blíží mému ideálu.Velmi
nesouhlasím

Nesouhlasím
Spíše
nesouhlasím

Něco mezi
Spíše
souhlasím

Souhlasím
Velmi
souhlasím
41. Okolnosti mého života jsou vynikající. Velmi
nesouhlasím

Nesouhlasím
Spíše
nesouhlasím

Něco mezi
Spíše
souhlasím

Souhlasím
Velmi
souhlasím
42. Se svým životem jsem spokojený.Velmi
nesouhlasím

Nesouhlasím
Spíše
nesouhlasím

Něco mezi
Spíše
souhlasím

Souhlasím
Velmi
souhlasím
43. Až dosud jsem dosáhl všech důležitých věcí, které si v životě přeji. Velmi
nesouhlasím

Nesouhlasím
Spíše
nesouhlasím

Něco mezi
Spíše
souhlasím

Souhlasím
Velmi
souhlasím
44. Kdybych mohl žít znovu, neměnil bych téměř nic.Velmi
nesouhlasím

Nesouhlasím
Spíše
nesouhlasím

Něco mezi
Spíše
souhlasím

Souhlasím
Velmi
souhlasím

To je vše. Pokud máte jakoukoliv připomínku nebo komentář, napište ho zde. Děkuji.
(Pokud chcete, abych vám na komentář odpověděl či vás informoval, k čemu jsem v mé práci došel, napiště mi zde také svoji emailovou adresu)